El sistema gràfic per a unificar la Llengua Vèneta

Les paraules Vènetes

El vènet (també anomenat llengua vèneta) és una llengua romànica – com el castellà, el portugués, el francés i l’italià – encara que una anàlisi més en profunditat deixi veure alguns fets importants.
Tot i procedint del llatí, la sintaxi del vènet té algunes estructures semblants a les de le llengües germàniques (alemà i anglés), i el lèxic també pot donar sorpreses: a la Llengua Vèneta cabia una alta percentual de mots d’origen germànic i grec (fins i tot al parlar de cada dia), i també un bon nombre de mots procedints per l’àrab.
Gràcies a aquestes propietats eclèctiques, la Llengua Vèneta és un sistema de intercanvi lingüístic integrat increiblement interessant, com ara és l’anglés avui.

L’Acadèmia ha escollit dues mils paraules especials de la Llengua Vèneta – amb caracterìstiques especials de pronunciació, morfologia, etimologia i ús – que serveixen com a Manifest viu de la importància cultural, social, històrica, econòmica, científica i lingüística de la Llengua vèneta d’avui dia.

“Seggendo in piuma,
in fama non si vien, né sotto coltre;
senza la qual chi vita sua consuma,
cotal vestigio in terra di sé lascia,
qual fummo in aere e in acqua la schiuma.”

Dante Alighieri, Comedia, Inferno, Canto XXIV