Una ortografia per a reforçar la Llengua Vèneta

Una ortografia per a la Llengua Vèneta

La Llengua Vèneta sempre ha estat escrita amb l’alfabet llatí, encara que, durant més de mil anys de vida lingüstica continua, hi hagi moltes i inevitables variacions de la ortografia correcta.

L’Acadèmia ha elaborat un sistema ortogràfic modern, basat en el valor “internacionalístic” de cada lletra, les tendències ortogràfiques actuals de l’anglés, les convencions de escriptura emprades durant el període d’or de la Renaixença Vèneta i la capacitat de la ortografia de representar la uniformitat natural de la Llengua Vèneta d’avui dia.
Amb un balançament harmònic entre alguns estàndards ortogràfics i un bon nombre de innovacions fresques i sistemàtiques, l’ortografia proposada per a la Llengua Veneta pot enfrontar-se amb els desafiaments del segle XXI.

“.. If names be not correct, language is not in accordance with the truth of things. If language be not in accordance with the truth of things, affairs cannot be carried on to success…”

Confucius, Analects